EGA/VGA connected
Mousedriver installed

Microsoft(R) - DOS 6.2

C:\>type vero2.txt


                                   __.------._
                                  .' -|~~-~~~.~`.
                                  /~'.' `-. `~~~~~\
                                 /~~/   `.~~`~\~\
                                 |~~/     `.~~\~~|
                                 |~~|      `.~~~|
                                 |~~|.---.  .---.\~~|
                                 |~||><@> ) ( <@><|`~|
                                 |~~|   / \   ||~|
                                 |~~|  ((_))  |~~|
                                 |~`|` /   \ '|~~|
                                /~~~|  _.---._  |~~~\
                                /~~~~\  `---'  /~~~~\
                               /~~~~~~`.  "  .'~~~~~~\
                               /~~~~~~~~|`-.___.-'~_~_~_~_~)_
                              /~_~_~_~_~|    |==||xxxxxxx\_
                              |_/xx||===|  {}  |==||xxxxxxxxx\_
                             _/xxxx||===|     |==||xxxxxxxxxxx\
                            _/xxxxxx||===|     |==||xxxxxxxxxxxx\
                            /xxxxxxxx||==/|    _/x\=||xxxxxxxxxxxxx\
                           /xxxxxxxxx||=/xx\   /xxxx\||xxxxxxxxxxxxxx|
                          _/xxxxxxxxxx||/xxxx|  /xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|
       ________               /xxxxxxxxxxxx|/xxxxx| |xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\
     __/........\___             /xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx| |xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|
     /...............\__           /xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|
    /...................\_         /_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|
    /......................\        /##\\xxxxxxxxxx__xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\
   /........................\_       |###/\\xxxxxxxx//xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxx\
   /...........................\       \#/ \\xxxxxx//xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxx__/
  /.............................\      /   \\xxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\xxxxxxx__/ \
  /...............................\_     /    \\xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\xxx__/   |
 /..................................\    /     \\/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\_/     |
 /....................................\   /     /xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx| \    |
/...............|......................\  /     /xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|  |    \
.............../|.......................\ /     |xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|  |    |
............../ |........................\ (  ( ( |xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|  \    |
............./  \........................\_    \___xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|   |   |
............/   \.........................\      \__xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|   |    |
.........../    |.........................\       \__xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|   \   |
........../    |..........................\        \_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|    |   |
........./     \..........................\_        \_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|    |   \
......../      \...........................\__       \_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|    |   |
......./       |.............................\____      \xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|    \   |
....../        |..................................\__     \xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|     |   |
...../         \.......................__/..........\     |xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|     |   |
..../          \.................____/..............\    |xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/     \   \
.../           \............___/....................|    \xxxxxxxxxxxxxxxxxx|      \   \
../            |  _______/........................|     \xxxxxxxxxxxxxxxxx|       \   \
./        ___________/................................\     |xxxxxxxxxxxxxxxx|       \   \
/    ________/.............................................| | | | | |xxxxxxxxxxxxxxxx/        \   \
  _____/......................................................|o| | | | |xxxxxxxxxxxxxxx|         \   |
__/............................................................| |o|o|o|Vxxxxxxxxxxxxxxxx/         |   \_
................................................................V| | | |\\xxxxxxxxxxxxxx|          \  ___\_____ 
.................................................................| | | | ||xxxxxxxxxxxxx|           \_______>____>
..................................................................V V V ||xxxxxxxxxxxx/
.........................................................................||xxxxxxxxxx/
........................................................................//xxxxxxx/
.........................................................._____________//xxxx/
..............................................___________/
............_________________________________/
VK (Meph.)_/                        __.------._
                       .' -| -  . `.
                      / '.' `-. `   \
                      / /   `. ` \ \
                     | /     `. \ |
                     | |      `.  |
                     | |.---.  .---.\ |
                     | ||><@> ) ( <@><|` |
                     | |   / \   || |
                     | |  ((_))  | |
                     | `|` /   \ '| |
                     | |  _.---._  | |
                     / \  `---'  / |
                     /  `.  "  .'  \
                    / / | | `-.___.-' ||  \_______
                    / ____/      \ __/    \_
                   (__/  I      I       \
                   /    I      I.       |
                  /     I       I.      |
                  /     I       I      |
                 |      I       I.      |
                 |      I        I.     |
                 /     .I        I.  |   |
                 |   |  .I         I. \   |
                 |   |  I          I  |  |
                 |   |\  I          A  |   \
                /   | | I          /x\ |   \
                /   / | A         |xxx\ |  ___ \
               /   /  / /x\         |xxxx\  /   \
               /   /  | |xxx|        |xxxxx\     |
              /   /  | |xxx|    . .   /xxxxxxx\    |
              /   /   /xxxxx\   . .  |xxxxxxxxx|_    \
             /   /   /xxxxxxx\  .  .  |xxxxxxxxx| \_   \
             /   _/   |xxxxxxxxx\  .  . /xxxxxxxxxx|  \_   \
            /   /    |xxxxxxxxxx\ .   ./xxxxxxxxxxx|   \_  \_
            /   \    |xxxxxxxxxxx\======/xxxxxxxxxxx/    | _  \ 
           |_______|     \xxxxxxxxxx/   \xxxxxxxxxx/     \\ \  \
           /    \     \xxxxxxx/     \xxxxxxx/      o\ \__/
           /     \     |            |          
          /      \     \            /         
          /       \     |           |          
         /        \    |           |
         |         \    |           |
         |         \   |           |
         |          \  /            |
         |          \ |            |
        /           \ |            |
        |            \|    ( 0 )      |
        |      |       |            |
        |      |       |            |
        /      /       \            |
       |      |        \           |
       |      |         \           |
       |      |         |\___      ______|
       /      |         |QQQQ\________ /    \ 
       |      /         |QQQQQQQQQQQQQY     \ 
       |     | \         |QQQQQQQQQQQQQ|     \ 
       /     | \        \QQQQQQQQQQQQ/      \
      |      |  \        |QQQQQQQQQQ|       \
      |     /   |        |QQQQQQQQQQ|        \
      |     |    \       \QQQQQQQQQ/         |
      /     |    \       |QQQQQQQ|         |
      |     /     |       \QQQQQQ/          |
      |    |      \       |QQQQ|           \
      |    |       \      |QQQQ|           |
      /    /        \      \UU/            |
     |    |         \_    __/  \           | 
     |    |          \______/    \           \ 
     |    |                  \           \
     |    |                  \           |
     /   /                   \           |
     |   |                    \          \
     |   |                     \          \
     |   /                     \          \
     |   |                      \          \
     /   |                       \_       /  \
    |   |                        \_      ( ( ) )
    |   |                         \_     \   |
    |   |                          \_       | 
    /   /                           \       \ 
    |   |                            |       \ 
    |   |                            \        |
    /   |                            \       \
   |   |                             \       |
   |   |                             \       |
   |   |                              \      \
   |   |                              \      \
   /    |                               \      \ 
  /    /                                \_      \
  /    /                                 \      \
 /    /                                  \      \ 
 /    |                                   \      \ 
|    |                                    \      \ 
|    |                                    \      \ 
|    |                                     \      \
|    |                                     \      \ 
|| | | | |                                      \      \
o| | | |O'                                      \      \
 'O'O'O'                                        \      \
                                            \      \
 VK (Meph.)                                       \_     \
                                              \     \
                                              \     \
                                               \     \
                                               \     |
                                                \     |
                                                \     \
                                                 \     |
                                                 \    |
                                                  \    \
                                                  \    \
                                                   |    | 
                                                   |    \ 
                                                   |     \ 
                                                   \     |
                                                   |     | 
                                                   |     \ 
                                                    \     \ 
                                                    |      \ 
                                                    \      \ 
                                                     \      \
                                                     \      \
                                                      \      |
                                                      \    \o'
                                                       \ \ \ \ \ 
                                                       \ \ \ \O 
                                                        'O 'O'OC:\>